RF gebouw Strijp R Eindhoven

Het RF-gebouw is de voormalige Portiersloge van Strijp R. Vroeger kwamen hier de treinen het terrein binnen en werd het wagenpark van Philips onderhouden. Na het op brute wijze slopen van de achterzijde van het RF-gebouw waarbij ongeveer driekwart met de grond gelijk gemaakt werd, restte er een desolate aanblik van een opengereten gevel.

Industriële architectuur Piet Hein Eek

Bij nadere aanschouwing blijkt juist deze aanblik een lust voor het oog. De schoonheid van het industriële gebouw, de geklonken en geboute polonceau spanten, de beton cassettes, de daklichten, de kopse scheidingswanden en de wijze waarop de schuine daken aankomen op de rechte voorbouw, alles is zichtbaar en begrijpelijk. Het is als een poppenkast voor industriële architectuur en als je er een raam voor zou zetten met acteurs erachter is het als een kijkdoos op wonen, werken en leven. Het concept voor de herbestemming van het gebouw werd door ditzelfde gebouw op een presenteerblaadje aangereikt; een glazen gevel die los blijft van de bestaande bouw en er tegelijkertijd een blik in gunt. Door de gevels te laten verspringen hebben alle woningen veel privacy en licht en is de gevel van het hele RF-gebouw per bouwdeel verschillend. De heen en weer en op en neer springende gevel van het hele gebouw langs de groenzone wordt een lust voor het oog en om in te leven. Zonder het bestaande gebouw had er nooit een dergelijke gevel en manier van wonen kunnen ontstaan, terwijl je het dolgraag zo had willen kunnen bedenken. Overigens zou dat dan weer onbetaalbaar zijn, want juist die oude industriële manier van bouwen is tegenwoordig onbetaalbaar, dat krijgen we dus cadeau. Bouwdeel 1 en 3 van het RF gebouw worden als woningen ontwikkeld door Amvest, de architecten zijn Eek & Dekkers, in samenwerking met Diederendirrix. Bouwdeel 1 wordt opgedeeld in 3 appartementen. Bouwdeel 3 wordt verdeeld in 4 appartementen afgaand op de oorspronkelijke vorm van het gebouw.

Invulling badkamer en toiletruimte

Van Heugten gaat als onderaannemer van bouwbedrijf Van Gerven de loodgieterswerken, verwarming en ventilatie uitvoeren in dit project. In de showroom van Van Heugten kunnen kopers het sanitair bekijken wat door de projectontwikkelaar omschreven is. Ook is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen of ander sanitair uit te zoeken voor de badkamer en de toiletruimte. Van Heugten verzorgt tevens het leidingwerk in de bouw, waardoor u één aanspreekpunt heeft voor zowel het leidingwerk als de afmontage. Kopers worden verzocht een afspraak te maken, zodat er een adviseur beschikbaar is en er genoeg tijd ingepland kan worden.

Van Heugten RF slider 4